Investec Bank är en brittisk specialistbank och kapitalförvaltare och är del av Investec Group som grundades år 1974 i Sydafrika. Idag har koncernen verksamhet i fler än 40 städer, med cirka 10 300 anställda och förvaltade tillgångar på över 2 000 miljarder kronor.

 

I Storbritannien är Investec den största leverantören av strukturerade produkter för privatpersoner, med en marknadsandel på cirka 50 procent . Nu tar banken sikte på Sverige som ett tillväxtområde för sina produkter.

 

Svenska investerare har en relativt stor andel sparande jämfört med andra länder och placerar en stor del av sina besparingar i aktier. Svenska investerare investerar även i högre grad i strukturerade produkter, jämfört med exempelvis brittiska investerare. Detta, i kombination med en stabil reglering låg till grund för Investecs första lansering av strukturerade produkter på den svenska marknaden 2018, som lockade investeringar på över 500 miljoner kronor under samma år. 

 

“Vi genomförde en första försiktig lansering på den svenska marknaden 2018, och möttes av en stor efterfrågan. Sverige är en attraktiv marknad, både sett till reglering och intresset bland investerare för innovativa produkter. Många svenska investerare har ägt strukturerade produkter genom flera marknadscykler, och har därmed erfarenhet av fördelarna i samband med skiftande ekonomiska förhållanden. Under de senaste tre åren har marknaden för strukturerade produkter uppgått till 44 miljarder kronor i Sverige”, säger Investecs svenske talesperson Andreas Regen.

 

Den svenska marknaden domineras i nuläget av skandinaviska aktörer, som vardera hade en marknadsandel på cirka 10–20 procent sett till marknadsvärde under 2018. Även om det finns ett antal internationella leverantörer av strukturerade produkter på den svenska marknaden står dessa normalt för mindre än 500 miljoner kronor vardera av den totala försäljningen per år.

 

“Vi vet att inhemska emittenter har ett betydande övertag i Norden och storbankerna står för över 60 procent av marknaden, men vi ser långsiktigt.  Bara sedan vårt inträde på den svenska marknaden förra året har vi lyckats ta fem procent av marknaden – vilket visar på en efterfrågan på nya produkter och emittenter”, fortsätter Andreas.

 

Banken siktar på att bli den tredje största leverantören av strukturerade produkter i Sverige. Idag finns Investecs produkter tillgängliga hos distributörer som t ex Garantum, Strukturinvest och SIP Nordic.

 

“Marknaden väntar sig kanske att brittiska aktörer ska bli mer inåtblickande i samband med Brexit, men vi ser Norden om en viktig marknad i framtiden och är fast beslutna att bli en välkänd leverantör av högkvalitativa strukturerade produkter på den svenska marknaden”, avslutar Andreas. 

For more information, please contact:


Svensk Presskontakt, Lennart Håkansson  - +46 733 42 27 25 

lennart.hakansson@bm.com

Luke O’Mahony, Investec (Public Relations) - 020 7597 5261 

luke.omahony@investec.co.uk

 

Investec Corporate and Investment Banking
Investec CIB is an international corporate and investment bank working with growth-orientated companies, institutions and private equity funds. Our people set us apart – empowered, straightforward and invested in our clients’ long-term success. We provide capital solutions, advice and ideas, along with bespoke investment solutions and access to capital markets. Founded in 1974, The Investec Group has grown successfully through its client focussed approach and its ability to serve diverse and evolving financial needs.

 

This press release is issued on behalf of Investec Bank plc. Registered address: 30 Gresham Street, London, EC2V 7QP. (Reg No. 489604).  Investec Corporate and Investment Banking is a brand name of Investec Bank plc, which is a member of the London Stock Exchange.

 

Investec Bank plc (Reg. no. 489604) is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.